25 Ağustos 2007                                                             
1- Trafik kazaları en çok aşağıdakilerden hangisinin hatalarından kaynaklanır?


2- Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur?


3- Trafik kazalarında, aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan sebeptir?


4- Kaza yerine ulaşan kurtarıcının İlk olarak yapması gereken nedir?


5- Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?


6- İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce, aşağıdakilerden hangisini mutlaka değerlendirmelidir?


7- Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?


8- Hangi araçlarda ilk yardım çantası bulundurmak zorunludur?


9- Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?


10- Bayılan hastaya soluk yolunun tıkanmaması için hangi pozisyon verilir?


11- Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?


12- Karın yaralanması olan yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?


13- Yeni meydana gelen büyük bir dış kanamada kırık yoksa, kanayan yere ilk önce yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?


14- Kafa derisi ve şakak bölgesi kanamalarında şekilde belirtilen hangi kısma basınç uygulanmalıdır?


15- Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan yöntemdir?


16- Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?


17- Bacakta, turnike uygulama bölgesi neresidir?


18- İç kanaması olan ve şok durumdaki hastaya aşağıdakilerden hangisi yapılır?


19- İlk yardım yapan kişi yaralının omuzlarına hafifçe dokunarak "iyi misiniz?" diye sorar. Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?


20- Kalp masajı yapılacak olan hasta hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?


21- Hangi durumdaki hastaya, göğüs kemiği 4 - 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?


22- Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel uygulamalardandır?


23- Başından yaralanan yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?


24- Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra da kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?


25- Göğüsteki açık yara, aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?


26- Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım aşağıdakilerden hangisidir?


27- Omurga yaralanmalarında yaralı sedyede nasıl sevk edilir?


28- Burkulmalarda ağrı ve şişliği azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?


29- Yaralı, sedye ile cankurtarana bindirilirken yönü nasıl olmalıdır?


30- Kusturmada hastaya uygulanacak en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


31- Aşağıdakilerden hangisi trafik genel eğitim planını hazırlamada görevlidir?


32- Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne denir?


33- Şekildeki aracın bulunduğu yol aşağıdakilerden hangisidir?


34- Şekildeki işaret levhası sürücüye neyi bildirir?


35- Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin azami yük ağırlığı 3,5 tondan fazla olup, yük taşımak amacıyla imal edilmiştir?


36- Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?


37- Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç işareti" talimatıdır?


38- Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?


39- Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?


40- Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?


41- Aşağıdakilerden hangisi soldan ana yola girişi bildirir?


42- Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?


43- Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?


44- Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?


45- Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?


46- Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan sürücülerin 24 saat içindeki taşıt kullanma süreleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?


47- Aşağıdaki durumların hangisinde şerit değiştirmek yasaktır?


48- Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde önceliğe sahiptir?


49- Yerleşim yerleri dışındaki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonlar için azami hız saatte kaç kilometredir?


50- Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?


51- Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?


52- Aşağıdakilerden hangisi araç geçme ile ilgili doğru bir davranıştır?


53- Sağa dönüş yapmak isteyen şekildeki sürücülerin hangisini yapması yanlıştır?


54- Şekle göre geriye dönüş yapmak isteyen aracın hangi şeridi izlemesi gerekir?


55- Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?


56- Kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?


57- Şekildeki kara yolu bölümünde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?


58- Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?


59- Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?


60- Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?


61- Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?


62- Arızalı aracın ışık donanımı bozuk ise aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?


63- Hangisi sürücüler için trafik suçudur?


64- Okul taşıtlarının arkasındaki "DUR" işaretinin yanması neyi bildirir?


65- Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücünün uyacağı kurallardan değildir?


66- Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?


67- Otoyollara girerken hangi şeridi kullanmak zorunludur?


68- Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?


69- Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir


70- İki yönlü kara yolunda karşıya geçecek yayanın aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


71- Trafiğe çıkacak araçta aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin bulundurulması zorunludur?72- Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?


73- Kamyon aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisiyle kullanılabilir?


74- Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?


75- Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?


76- Aşağıdakilerden hangisinin oto yola girişi yasaktır?


77- Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?


78- Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu birdavranıştır?


79- Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi ekonomi ve çevre yönünden yarar sağlar?


80- Sıkıştırılmış yakıt ile hava karışımını buji ile ateşleyerek çalışan motor hangisidir?


81- Motorlarda dört zamanın oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?


82- Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar?


83- Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?


84- Motor çalışmazken?85- Akümülatörün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?


86- Akümülatörün bakımında aşağıdakilerden hangisi yapılır?


87- Kışın akümülatörün donmaması için aşağıdakilerden hangisi yapılır?


88- Benzinli motorun ıslanarak calışmaması durumunda hangisi yapılır?


89- Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur?


90- Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?


91- Motorda hava filtresinin görevi nedir?


92- Silindir içerisindeki yanmış gazlar aşağıdakilerden hangisi ile dışarı atılır?


93- Boğulmuş motoru çalıştırmak için aşağıdakilerden hangisine basılarak marş yapılır?


94- Soğuk havalarda?


95- Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına sebep olur?


96- Aşağıdakilerden hangisi marş motorunun görevidir?


97- Marşa basıldığında "tık" diye ses gelip?


98- Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?


99- Aşağıdakilerden hangisi marşa basılıp motor çalıştığında sönmesi gerekir?


100- Motor yağının kontrolü yapılırken yağ seviyesi?


101- Motor çalışırken yağ göstergesinde herhangi bir anormallik görüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yapılır?


102- Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?


103- Su kaynatmış motora?


104- Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?


105- Vites değiştirilirken aşağıdaki hareketlerden hangisi yapılır?


106- Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?


107- Debriyaj teli kopmuş ise ne olur?


108- Aşağıdakilerden hangisi araca römork bağlandığında yapılması zorunludur?


109- Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?


110- Aracın lastikleri üzerinde bulunan rakamlar lastiğin hangi özelliğini belirtir?


111- Servis (ayak) frenine basıldığında aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?


112- Fren yağı azalmış ise ne ile tamamlanır?


113- El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?


114- Frenleme anında sürtünme sesi geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?


115- Aşağıdakilerden hangisi ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?


116- Aşağıdakilerden hangisi ön düzene ait parçadır?


117- Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yeralır?


118- Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?


119- Yeni araçta rodaj zamanında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?